Våre løsninger

  • CompanyCompass™ er en enkel og spisset løsning for å sette fokus på de viktigste måleområdene
  • Enterprise Feedback Management er vi spesialister på gjennom vår internasjonale og norske partner
  • Sales due Diligence™ er kanskje et av de mest vellykkede analyseverktøyene våre de siste 2 årene
  • HR Analyse med fokus på rekruttering, ansettelser, kompetanse, ledelse og medarbeidertilfredshet
  • Salgs Analyse der vi fokuserer på KAM, leadsgenerering, møteevaluering, win – loss og flere andre områder
  • Markeds Analyse med vekt på KTI, brukerpanel, webevaluering, produkt, kampanje og flere andre områder
  • Kurs & Admin Analyse omfatter invitasjoner, opplæring, kunnskap, events, interne forhold og mye annet
  • The Solution-Centric Organization er en analyse av hele eller deler av selskapet for å lykkes med kundeløsninger
  • Skreddersøm og mange spennende løsninger innenfor det å analysere ståsted og retning

Toppledelsen og Analyse

Det å vite hvor man står og hvor man går er helt avgjørende for å stake ut riktig kurs og forstå hva som er best å gjøre for å løse de utfordringene man står overfor. Vi har i samarbeid med et internasjonalt selskap, som har en betydelig del av sin virksomhet i Norge, utviklet løsninger for å kunne hjelpe dere og rådgi dere på det å analysere alt fra selskapets status til spesifikke områder. Enterprise Feedback Management er også et fagområde vi i samarbeid med vår internasjonale partner bidrar på, vi har meget spennende løsninger på det området. Men en del ganger er det konkrete og smalere områder dere har behov for å analysere og da er det viktig å både kunne gjøre en enkel og god analyse på det, samtidig som at dette arbeidet henger sammen med selskapets fokus og mål.

Gode råd er helt avgjørende for suksess

Vi har spesialisert oss på å utfordrer dere innenfor ulike fag- og kompetanseområder. Gjennom vår erfaring kombinert med egne og vår partners analyse verktøy skaper vi økt mulighet for å finne gode styringsdata for bedriften og finne retningen videre.

Analyser hvor dere står og hvor dere skal gå

Når gjennomførte dere sist en kvalitativ og kvantitativ analyse av strategien, måloppnåelsen og retningen dere holder? Vi har spesialisert oss på denne type analyser og på bruk av Best Practice. CompanyCompass™ er vårt mest populære verktøy. Vi kan også tilby Enterprice Feedback Management gjennom vår internasjonale partner.

Forbedre og forsterke samarbeidet

Hva kan dere oppnå ved å forbedre og forsterke samarbeidet internt i bedriften, etaten eller enheten? Vi leter også etter Quick Wins sammen med dere for å skape noen gode og raske resultater. Her er det ofte mye å hente og det er like ofte behov for å sette dette i system med årlige kvalitetsmålinger.

Det starter gjerne med en uformell samtale

For flere store og mellomstore selskaper vi jobber med har det startet med en uformell samtale der vi diskuterer åpent hva som er de største bekymringene dere har, hva som ikke fungerer, hva som fungerer, hvor det største potensialet ligger og vi forteller om erfaringer fra andre selskaper og vi kikker litt på Best Practice. Hver gang vi gjør dette vet kunden om det er interessant å gå videre eller ei. Det er så avgjørende både for toppledelsen og salgs- og markedsledelsen å ha noen å kaste ball med helt uformelt. Det starter gjerne med en uformell samtale, så ta gjerne kontakt med oss.