Våre løsninger

  • StrategiskRetning™ er en enkelt og fokusert løsning for å utvikle, forsterke eller bygge strategien videre
  • LederSkap er et lederutviklingsprogram over 6 måneder og 4 samlinger som fokuserer på vekst og utvikling
  • Medarbeidersamtalen – et nytt og spennende opplegg for å lykkes med medarbeidersamtaler
  • TeamVekst er det nye opplegget for å lykkes med teamet og skape vekst sammen – i og utenfor teamet
  • PrestasjonsProgram er et opplegg over 12 måneder for økt prestasjon både individuelt og for gruppe
  • The Inner Circle er et lederutviklingsprogram for nye ledere med stort potensial som man ønsker å beholde
  • SelvHjelp er et spennende opplegg hvor ledere lærer bedre å få medarbeiderne til å ta ansvar og utvikle seg
  • The Solution-Centric Organization konseptet for salg, marked, HR, service, konsulent og løsningsutvikling
  • Skreddersøm og mange spennende løsninger for ledere og lederskap

.


Toppledelsen og Lederskap

Vi har plukket ut noen utvalgte områder innen lederskap som vi ser er avgjørende for å lykkes i en bedrift, en etat eller en enhet. Vi har også sett på hva som skal til for å skape vekst og utvikling både for lederen og teamet lederen har ansvaret for. Når man skal lykkes med lederskap tror vi det er avgjørende at man finner årsaken til utfordringene eller grunnlaget for mulighetene, det er ofte like viktig som selve aksjonene eller tiltakene etterpå. Våre prosesser og verktøy baserer seg på mange års erfaring, kunderespons, Best Practice og et sterkt fokus på hva som skal til for å få det til å vokse og gro. Det betyr at vi har fokus både på vekst og det å skape resultater i forhold til mål, men også på det å få det til å spire og gro rent menneskelig innenfor de mykere verdiene.

Gode råd er helt avgjørende for suksess

Vi har spesialisert oss på å utfordrer dere innenfor ulike fag- og kompetanseområder. Gjennom vår erfaring kombinert med våre verktøy skaper vi varig endring og større forutsigbarhet innen ledelse, strategi, retning og utvikling av mennesker

Analyser hvor dere står og hvor dere skal gå

Når gjennomførte dere sist en kvalitativ og kvantitativ analyse av strategien, måloppnåelsen og retningen dere holder? Vi har spesialisert oss på denne type analyser og på bruk av Best Practice. StrategiskRetning™ er vårt mest populære verktøy. Vi kan også tilby Enterprice Feedback Management.

Forbedre og forsterke samarbeidet

Hva kan dere oppnå ved å forbedre og forsterke samarbeidet internt i bedriften, etaten eller enheten? Vi leter også etter Quick Wins sammen med dere for å skape noen gode og raske resultater. Her er det ofte mye å hente og det er like ofte behov for å sette dette i system med årlige kvalitetsmålinger.

Det starter gjerne med en uformell samtale

For flere store og mellomstore selskaper vi jobber med har det startet med en uformell samtale der vi diskuterer åpent hva som er de største bekymringene dere har, hva som ikke fungerer, hva som fungerer, hvor det største potensialet ligger og vi forteller om erfaringer fra andre selskaper og vi kikker litt på Best Practice. Hver gang vi gjør dette vet kunden om det er interessant å gå videre eller ei. Det er så avgjørende både for toppledelsen og salgs- og markedsledelsen å ha noen å kaste ball med helt uformelt. Det starter gjerne med en uformell samtale, så ta gjerne kontakt med oss.