Våre løsninger

  • Rådgivende Verdisalg Suiten er et av Norges mest vellykkede løsningssalgs konsepter
  • Salgsledelse – her får dere verktøyene og prosessen for Best Practice innen salgsledelse
  • Forhandlingsteknikk – et nytt og spennende opplegg for å lykkes med forhandlinger
  • KAM Professional er det nye opplegget for å lykkes med de største og viktigste kundene
  • PresentationLAB hvordan å bygge og presentere salgs-, produkt- og løsningspresentasjoner
  • SalesSpeed for de som trenger å kombinere økt prospektsmasse med løsningssalg
  • Best på Kundekonsept er en metode å få salg til å være konsulenter for kundene
  • Beste Praksis Bedriften er et 6 stegs konsept for å få hele bedriften til å skape vekst
  • Skreddersøm og mange spennende løsninger for salgs- og markedsorganisasjoner

Toppledelsen og Salg & Marked

I samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører har ManagementMill utviklet ulike verktøy hvor vi setter fokus på integrasjonen og samspillet mellom Marked & Salg. Salg som profesjon er under stadig utvikling, vi vet at mange av de prosessene vi jobbet med før ikke skaper de samme resultater i dag, på den annen side er det prosesser og metoder som aldri endrer seg, de bare må tilpasses dagens prosess og markedssituasjon. I vårt arbeid med ulike kundesegmenter ser vi at de som tar integrasjonen og samspillet mellom Salg & Marked på alvor er vinnerne i et marked preget av tøffere konkurranse og hyppigere endring av rammevilkårene. Samtidig er man avhengig av å spesialisere og optimalisere Marked og Salg hver for seg.

Gode råd er helt avgjørende for suksess

Vi har spesialisert oss på å utfordrer dere innenfor ulike fag- og kompetanseområder. Gjennom vår erfaring kombinert med våre verktøy skaper vi varig endring og større forutsigbarhet i styringen av salgs- og markedsresultatene.

Analyser hvor dere står og hvor dere skal gå

Når gjennomførte dere sist en kvalitativ og kvantitativ analyse av salgs- og markedsavdelingen? Vi har spesialisert oss på denne type analyser og på bruk av Best Practice. Sales due Diligence™ er vårt mest populære verktøy.

Forbedre og forsterke samarbeidet

Hva kan dere oppnå ved å forbedre og forsterke samarbeidet internt i salg, mellom salg og marked, mellom produkt/løsning, salg og marked og med partnere, produsenter og kunder? Her er det ofte mye å hente og det er like ofte behov for å sette dette i system med årlige kvalitetsmålinger.

 

Det starter gjerne med en uformell samtale

For flere store og mellomstore selskaper vi jobber med har det startet med en uformell samtale der vi diskuterer åpent hva som er de største bekymringene dere har, hva som ikke fungerer, hva som fungerer, hvor det største potensialet ligger og vi forteller om erfaringer fra andre selskaper og vi kikker litt på Best Practice. Hver gang vi gjør dette vet kunden om det er interessant å gå videre eller ei. Det er så avgjørende både for toppledelsen og salgs- og markedsledelsen å ha noen å kaste ball med helt uformelt. Det starter gjerne med en uformell samtale, så ta gjerne kontakt med oss.