salgsverket logo

SALGSVERKET

et ledernettverk og utviklingsmiljø for salgsdirektører og salgssjefer

Strategic  Roadmap foAccelerating  Revenue Growth
salgsverket logo
STRATEGI, TAKTIKK OG OPERASJONALISERING

Salgsverket lanseres mandag 7. mars 2022

SALES DUE DILIGENCE

Finn ut hvordan dere gjør det innenfor spesifikke områder sammenlignet med andre virksomheter og få analysert hva dere kan gjøre for å ta ut en større effekt av salgs- og markedsarbeidet. Hva skal til for at dere lykkes bedre i 2022? Bruk knappen nedenfor "Kontakt oss for et møte" for mer informasjon.

Ønsker du mer informasjon allerede nå?

For toppledere, salgsdirektører og salgssjefer som allerede nå ønsker å diskutere topplinjevekst, salgsstrategi og forsterkning av salgsorganisasjonen kan kontakte oss for et møte og se hva andre har gjort på dette området.