Metodeverket ny 2 tekst

METODEVERKET

forenkler, former og foredler bruken av

internasjonalt anerkjente metodeverk

Metodeverket ny 2 tekst
Metodeverket ny 2 tekst
Et fagmiljø som forenkler og tilgjengeliggjør

Metodeverket lanseres mandag 7. mars 2022

Metodeverket er et helt nytt konsept hvor fagmiljøet og tjenestene er bygget for å forenkle bruken av anerkjente metodeverk og gjennom det øke nytteverdien og tilgjengeligheten for lagt flere brukergrupper. Metodeverket utvikler også egne metodeverk, som oftest som et resultat av prosjekter for en eller flere store kunder.

Metodeverket ny 2 tekst

Ønsker du mer informasjon allerede nå?

For virksomheter som trenger metodeverk forenklet for økt bruk og bedre effekt kan vi allerede nå diskutere dette med dere. For de som trenger å utvikle metodeverk for bestemte fagmiljøer, formål og prosjekter kan vi diskutere dette nå og så planlegge hvordan dette kan gjøres i 2022.