Kontakt oss for mer informasjon om Suksess og effekt

Det å utvikle en kultur og sikre kompetanse på å evaluere, prioritere og skalere suksess er avgjørende for de aller fleste virksomheter. Vi har laget en enkel prosess for å hjelpe dere å komme i gang eller forbedre dere gjør i dag.

s

SUKSESS: Vi har laget 3 enkle workshops som får dere raskt i gang, dere vil lære av både prosessen og effektene. Hvem hos dere har størst behov for å gjøre dette?

Vi hjelper dere med å evaluere de suksessene dere har hatt og så finne en måte å ta denne kunnskapen til flere områder i virksomheten gjennom 3 workshops etter følgende mønster:

Workshop 1: Hvilke suksesser har vi hatt, hvilke av disse suksessene er de beste, hvordan kan vi replikere dem og hvilken effekt vil det kunne gi andre? Hvordan er potensiell effekt knyttet til de strategier og mål vi har for virksomheten?

Workshop 2: Hvilke suksesser skal vi gjøre mer av og hvilke effekt har vi sett fra disse suksessene? Hvordan kan vi replikere? Hvem eier gjennomføringen og målingen?

Workshop 3: Hvordan har vi kommet i gang? Hva ser vi av muligheter og utfordringer? Hvem trenger vi hjelp fra? Hva blir viktig å gjøre for å vise effekten av det vi har gjort internt og eksternt?

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.