Kontakt oss for mer informasjon om Team og effekt

Det å utvikle en kultur og sikre kompetanse på å etablere, motivere, evaluere og skalere teamene er avgjørende for de aller fleste virksomheter. Vi har laget en enkel prosess for å hjelpe dere å komme i gang eller forbedre og forsterke det dere allerede gjør i dag på dette området.

young men and woman

Vi har laget 3 enkle workshops som får dere raskt i gang og dere kan lære av både prosessen og effektene. Hvem hos dere har størst behov for å gjøre dette?

Vi hjelper dere med å se på de teamene dere har i dag og lage en enkel prosess for å styrke måten disse drives på gjennom 3 praktiske workshops:

Workshop 1: Hvilke Team er de beste, hvorfor er de best og hvilken effekt skaper de? Hvilke effekter ønsker vi å skape fremover knyttet til de strategier og mål vi har for virksomheten?

Workshop 2: Hvilke beste praksis erfaringer skal vi bruke og hvilke effekter skal vi oppnå? Hva må vi da gjøre for å få det til og hvem eier gjennomføringen og målingen?

Workshop 3: Hvordan har vi kommet i gang med å sette dette ut i live? Hva ser vi av muligheter og utfordringer? Hvem trenger vi hjelp fra for å lykkes? Hva blir viktig å gjøre for å vise effekten til alle i virksomheten og lære av det vi har gjort?

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.