Kontakt oss for mer informasjon om Lederverktøy

Leder Verktøy logo
Smart Virksomhet frontbilde

Nye lederverktøy gir ikke nødvendigvis den effekt vi ønsker oss. Vi ser på de lederverktøyene dere har og finner ut hvordan dere kan bruke disse bedre. Dernest vurderer dere behov for nye lederverktøy. Vi leverer ikke leververktøy.

Vi har en enkel trestegs fremgangsmåte for å sikre oss god innsikt, en god evaluering og gode effekter:

Forberedelse- og innsiktsmøte: Her avklarer vi hvilke lederverktøy dere har

Forberedelse- og evalueringsmøte: Her evaluerer vi når, hvordan og hvorfor dere bruker de lederverktøyene dere har

Forberedelse- og effektmøte: Her ser vi på forbedret bruk av lederverktøyene, økt effekt og eventuelle nye behov

 

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.