Kontakt oss om World Class Sales Program og McKinsey anbefalinger

Kontakt oss om Jobb smartere med CRM gjennom spissede prosjekter

World Class Sales Programmet er tuftet på et prosjekt vi kjørt i over 2 år for en av verdens største og ledende virksomheter, samt mange andre store og små virksomheter. 

CRM prosjektet er tilsvarende bygget opp. Vi er teknologiuavhengige og leverer derfor ikke CRM løsninger.

Begge konseptene er tilpasset nordiske og norske forhold og har et sterkt fokus på å skape resultater.

Lysbilde16
McKinsey about salestraining

Vi har bygget World Class Sales Programmet på logikken til McKinsey sin internasjonalt anerkjente analyse av hva som skal til for å lykkes med et slikt program.

Vi har erfaring fra nærmere 100 virksomheter og oppdaterer nye erfaringer fortløpende i programmet, samt at vi kombinerer flere metodeverk satt i system og forenklet. Se McKInseys sin analyse og anbefaling her:  https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-difference-between-good-and-bad-sales-training

Jobb Smartere med CRM er et strukturert og motiverende program for større effekt av CRM i virksomheten. Vi hjelper dere å strukturere opp et enkelt effektprosjekt.

Lysbilde1
Please enter your name.
Please enter a subject.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.