GenAI Test Studio

Vi har strukturert opp en radikalt forenklet prosess for å evaluere, teste og ta i bruk GenAI i salg, marked og produkt/tjenester.

Bygg verdibudskap og vekstprosjekter med GenAI

ValueProp Design

Bygg et verdibudskap som involverer, engasjerer og øker muligheten for at kundene ønsker å forplikte seg til et samarbeid

Sales Growth Studio

Bygg et vekstprosjekt for salg med McKinsey sin Go-to-Market modell og beste praksis fra over 100 virksomheter som motoren

PMP

Bygg en engasjerende og inspirerende Product Management Growth Playbook med beste praksis eksempler

Kommuniser, engasjer og inspirer med GenAI

Storytelling

Bygg en relevant, engasjerende og inspirerende historie tuftet på Storytelling og det budskaper og den presentasjonen du skal dele

Pimp my pres 1

Bygg om og forsterk dine presentasjoner for å sikre at de involverer og engasjerer de du skal diskutere det med

Elevator studio

Bygg korte budskap når du er avhengig av at de du presenterer for eller diskuterer med må forstå relevansen i løpet av minutter

Avtal et GenAI Test Studio infomøte

GenAi stest Studio 1
Invalid Email
Invalid Number

Vi tilpasser konseptet M studio til spesifikke formål

M studio 10
M studio 11
M studio 12
M studio 13
M studio 19
M studio 16
M studio 15
M studio 17
M studio 18
M studio 21
M studio 26
M studio 25
me2dology logo 2023 grønn og tekst tett på

Metodeverket & Me2deverket

Vi samarbeider med www.metodeverket.no på radikalt forenklede metodeverk for salg, marked, produkt og konsulent når det er nødvendig for å oppnå resultater.