Initiativer

VÅRE SPISSEDE INITIATIVER

Verdibudskap og vekstprosjekter

ValueProp Design

INITIATIV VALUEPROP: Bygg et verdibudskap som engasjerer, involverer og øker muligheten for at kundene ønsker å forplikte seg til et samarbeid

Sales Growth Studio

INITIATIV SALGSVEKST: Bygg et prosjekt med Mckinsey sin suverene vekstmodell (G2M) for å simulere og lykkes med vekst- og skaleringsprosjektet

PMP

INITIATIV PRODUCT GROWTH: Bygg en operativ Product Management Growth Playbook tuftet på beste praksis for å skape vekst og fornøyde kunder

Kommuniser, inspirer og involver

Storytelling

INITIATIV STORYTELLING: Bygg en inspirerende historie med et engasjerende verdibudskap som når frem til målgruppen og får de til å forplikte seg

Pimp my pres 1

INITIATIV BEDRE PRESENTASJON: Bygg om og forsterk dine presentasjoner for å sikre at de involverer og engasjerer de du skal nå frem til og få til å si "JA"

Elevator studio

INITIATIV ELEVATOR PITCH: Bygg korte relevante budskap for at de du skal snakk med kan forstå budskapet, nytteverdien og mulighetene i løpet av minutter

INITIATIVER FRA VÅRE FAGMILJØER

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å KOMME TIL HJEMMESIDENE

GenAI Insight Evaluator

Hvis dere vurderer et GenAI initiativ og ikke har så mye erfaring eller vil ha enkle relevante innspill kan vi hjelpe dere i gang, eventuelt også være med på deler av prosjektet som QA/rådgiver internt og eksternt.

FYLL INN SKJEMA UNDER MED EN KORT BESKJED OG SÅ KONTAKTER VI DEG SÅ RASKT VI HAR LEST MELDINGEN

GenAi stest Studio 1
Invalid Email
Invalid Number