Smart Virksomhet Design

Smart Virksomhet Design er et enkelt rammeverk for å kjøre spissede prosjekter med fokus på endringer og resultater

Smart Virksomhet Design fokuserer på 6 områder:

 1. Vekstprogram Design - enkelt rammeverk for vekst
 2. Trippel samarbeid Design - for salg, marked og produkt
 3. Rådgiverprosess Design - proaktivt kundearbeid
 4. Verdibudskap Design - bygge relevans for kundene
 5. World Class Sales Design - optimaliser salgsenheten
 6. Smidig Go to Marked Design - forsterk virksomheten

Tenke helhet - tenke stort - starte med spissede prosjekter - start smått.

Smart Virksomhet Design som et spisset prosjekt:

Smart Virksomhet - Kommersialisering av tunge fag- & kompetansemiljøer

Kommersialisering av tunge fag- & kompetansemiljøer er et enkelt rammeverk for å bli mer relevant for kundene, sikre inntjening og beskytte eget fagmiljø. 5 fokusområder:

 1. Kundeinnsikt og kundesegmentering for økt leveransekvalitet
 2. Differensiering og markedskonsepter for økt treffsikkerhet
 3. Verdibudskap og markedsaktiviteter for økt kundeinteresse
 4. Rådgiverprosess og ferdigheter for bedre kundedialog
 5. Kunderelasjoner og kundeaktiviteter for flere kundeprosjekter

Tenke helhet - tenke stort - starte med spissede prosjekter - start smått.

Kommersialisering av tunge fag- & kompetansemiljøer:

Smart Virksomhet - Digitalisering & Transformasjon

Smart Virksomhet Digitalisering & Transformasjon er et enkelt rammeverk for å kjøre spissede prosjekter med fokus på digitalisering og transformasjon knyttet til strategi og mål. Rammeverket fokuserer på 4 områder:

 1. Involver kundene og få bedre kunderelasjoner
 2. Jobb smartere og få mer engasjerte medarbeidere
 3. Optimaliser din operasjon og bli mer effektiv
 4. Transformer løsningene og bli relevant for kundene

Tenke helhet - tenke stort - starte med spissede prosjekter - start smått.

Smart Virksomhet Digitalisering & Transformasjon:

Har dere en kundefokusert og kompetansekrevende virksomhet?

MM2020 medium

Hva kan dere oppnå i spissede prosjekter? 

Spør oss om råd og innspill.

Hva skal til for å skape de resultatene dere ønsker å oppnå? Hva er erfaringene andre virksomheter har gjort seg på tilsvarende områder og hvordan kan dere dra nytte av det? 

Bygg SMART VIRKSOMHET gjennom spissede prosjekter

SMART VIRKSOMHET gjennom spisset sparring med deg

Vi hjelper deg å akselerere endringer, forbedringer og resultater gjennom sparring og besøk hos andre virksomheter .

Mer om Sparring

SMART VIRKSOMHET med spisset prosjekt for salg, marked og produkt

Vi hjelper dere å akselerere samarbeidet mellom salg, marked og produkt (konsulent) for å ta ut større effekt og vekst.

Mer om Vekstmaskin

SMART VIRKSOMHET med spisset prosjekt for bruk av lederverktøy

Vi hjelper dere å akselerere effekten av de lederverktøyene dere har. Få bedre innsikt, involvering og resultater.

Mer om Lederverktøy

SMART VIRKSOMHET med spisset prosjekt for bruk av analyse

Vi hjelper dere å akselerere bruken, innsikten og effekten av de analysene dere har for bedre styring, involvering og resultater.

Mer om Analyse

RÅDGIVNING FOR LEDERE - UTVIKLE EN SMART VIRKSOMHET

smart virksomhet rådgivning for administrerende direktør

Hva er aller viktigst å endre og lykkes med for deg som administrerende direktør?

Hologram med mennesker kvinne

smart virksomhet rådgivning for salgsdirektør og salgssjefer

Hva er aller viktigst å gjennomføre og oppnå for deg som salgsdirektør/sjef?

Hologram mennesker 1

smart virksomhet rådgivning for markedsdirektør og markedssjefer

Hva er aller viktigst å skape og realisere for deg som markedsdirektør/sjef?

Siluett mange mennesker grafer

smart virksomhet rådgivning for produktdirektør og produktsjefer

Hvilke produkter, tjenester og løsninger skal du lykkes med som produktdirektør/sjef?

mann siluett resultat

JOBB SMARTERE MED CRM GJENNOM SPISSEDE EFFEKTPROSJEKTER

RASKERE DIGITAL TRANSFORMASJON OG BEDRE RESULTATER
JOBB SMARTERE MED CRM GJENNOM SPISSEDE EFFEKTPROSJEKTER

Hvilke effekter ønsker dere å ta ut ved bruk av CRM? Hva er effektene dere får ut av CRM i dag? Hvorfor vil dere ta ut ønsket effekt? Hvordan skal dere klare å få tatt ut ønsket effekt og skape nødvendige resultater?

JOBB SMARTERE OG BYGG EN WORLD CLASS SALGSORGANISASJON

BYGG EN LEDENDE SALGSORGANISASJON TUFTET PÅ INTERNASJONALE SALGSKONSEPTER TILPASSET NORSKE FORHOLD. FÅ MED ERFARINGENE FRA EN AV VERDENS STØRSTE VIRKSOMHETER, SAMT NÆRMERE 100 NORSKE. VI BRUKER McKINSEY SINE ANBEFALINGER FOR Å SKAPE RESULTATER.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan å bygge en World Class Salgsorganisasjon. Vi kan også ta et møte for å vise noen av de suksess kriteriene som skaper vekst, endring og forbedring i andre virksomheter.

KAM PROFESSIONAL - DIGITALISER & TRANSFORMER KAM ARBEIDET

KAM bilde

KAM Professional er et forenklet KAM program som bruker logikken fra de ledende internasjonale konseptene for salg, verdibudskap og kundesamarbeid. Programmet utvikles i samarbeid med både salg, marked og produkt internt og med noen utvalgte kunder. Å drive dette programmet sammen med den enkelte kunden er helt sentralt for å lykkes. 

SPISSEDE SMÅPROSJEKTER FOR effekt på 3 sentrale områder i virksomheten

Idéer og effekt

Ønsker dere å diskutere idéer for så å velge ut de beste? Eller få flere idéer rundt temaer som for eksempel endring, ledelse, analyse, salg, marked, tjenesteutvikling eller vekst? Vi setter opp korte Idémøter for å hjelpe dere å komme opp med gode idéer, prioritere, gjennomføre, evaluere og skape effekt.

Team og effekt

Ønsker dere å diskutere hvordan forskjellige team i virksomheten fungerer i dag? Hva skal til for at de kan fungere bedre? Hva skal til for å ta ut større effekt av teamene og hvordan kan det gjøres? Hvilken kompetanse trenger teamene fremover og hvilken samarbeidsform vil være best?

Suksess og effekt

Ønsker dere økt synergi av interne suksesser, gjenta suksessene, la andre internt bruke samme suksessoppskrift tilpasset sitt område eller lete eksternt etter andre virksomheter som har hatt suksess innenfor et område som er viktig for dere? Hvor ønsker dere suksess de neste årene?

Kontaktinformasjon

Tom-Atle Herland

Managing Partner

M: +47 906 77 866
e:  tom-atle@managementmill.no