Har du en av følgende 4 roller?

Rådgivning til administrerende direktør

Hva er aller viktigst å endre og lykkes med for deg som administrerende direktør?

Rådgivning til salgsdirektør og salgsledere

Hva er aller viktigst å gjennomføre og oppnå for deg som salgsdirektør/sjef?

Rådgivning til markedsdirektør og markedssjefer

Hva er aller viktigst å skape og realisere for deg som markedsdirektør/sjef?

Rådgivning til produktdirektør og produktsjefer

Hvilke produkter, tjenester og løsninger skal du lykkes med som produktdirektør/sjef?

World Class Sales fra et av verdens største selskaper

Spisset versjon av World Class Sales programmet som vi har kjørt for et av verdens største selskaper, kjøres nå på norsk: 3 on-line samlinger, 2 timer per gang. Små grupper, erfaringsdeling og kundeeffekt.

Kontakt oss for mer informasjon om World Class Sales Programmet. Se også hva McKinsey sier er helt avgjørende for å lykkes med slike program.

Bruk og forsterk verktøyene, ressursene og relasjonene dere allerede har

Bruk oss som sparringspartner - i stort og smått

Har dere behov for å diskutere med noen som kan se ting fra utsiden og som har bred erfaring fra andre virksomheter?

Mer om Sparring

Bruk samarbeidet mellom salg, marked og produkt til å skape vekst

Hvordan kan dere skape vekst gjennom et forenklet, strukturert og tettere samarbeid mellom salg, marked og produkt?

Mer om Vekstmaskin

Bruk de lederverktøy dere har bedre før dere leter etter nye

Hvilke verktøy har dere som ledere? Hvordan kan dere bruke disse verktøyene bedre, få bedre innsikt og skape endring?

Mer om Lederverktøy

Bruk de analysene og den innsikten dere har til endring og forbedring

Hvilke analysemuligheter har dere i dag og hvordan brukes disse? Hvordan skape endring og forbedring ved økt innsikt?

Mer om Analyse

Smart Virksomhet - et forenklet rammeverk

Ønsker dere mer informasjon om Prosjekt Smart Virksomhet - enkelt rammeverk for digitalisering og transformasjon?

Få en gjennomgang av konseptet med hele eller deler av ledergruppen

Ta ut større effekt på 3 sentrale områder i virksomheten

Idéer og effekt

Ønsker dere å diskutere idéer for så å velge ut de beste? Eller få flere idéer rundt temaer som for eksempel endring, ledelse, analyse, salg, marked, tjenesteutvikling eller vekst? Vi setter opp korte Idémøter for å hjelpe dere å komme opp med gode idéer, prioritere, gjennomføre, evaluere og så skape effekt.

Team og effekt

Ønsker dere å diskutere hvordan forskjellige team i virksomheten fungerer i dag? Hva skal til for at de kan fungere bedre? Hva skal til for å ta ut større effekt av teamene og hvordan kan det gjøres? Hvilken kompetanse trenger teamene fremover og hvilken samarbeidsform vil være best?

Suksess og effekt

Ønsker dere økt synergi av interne suksesser, gjenta suksessene, la andre internt bruke samme suksessoppskrift tilpasset sitt område eller lete eksternt etter andre virksomheter som har hatt suksess innenfor et område som er viktig for dere? Hvor ønsker dere suksess de neste årene?

Kontaktinformasjon

Tom-Atle Herland

Managing Partner

M: +47 906 77 8666
e:  tom-atle@managementmill.no