Forsterk og beskytt virksomheten gjennom å

SKAPE, BYGGE OG DRIVE

lær og dra nytte av over 100 prosjekter i privat og offentlig sektor

Hva blir viktig å forsterke og beskytte for dere fremover?

HVORDAN SIKRE EN GOD OPPSTART FOR PROSJEKTER OG FORBEDRINGSARBEID

KOM RASKT OG GRUNDIG I GANG VED Å BRUKE VÅRT ANALYSE & PRIORITERIGSKONSEPT

Både offentlig og privat sektor kan dra stor nytte av de erfaringene andre virksomheter har gjort på tilsvarende område

METODE - KUNNSKAP - ERFARING

Vi gir råd, bidrar i prosesser og følger opp

Lysbilde1

METODE

Valg av riktig metode for oppgaven er viktig, derfor er spesifiseringen av oppgaven et første skritt på veien til en ønsket oppnåelse, så spørsmålet blir hva det er dere skal oppnå?

Workshop serie

KUNNSKAP

Relevant kunnskap er oppfriskning av ting du allerede kan og tilførsel av beste praksis, gjerne knyttet til prosesser brukt i gode metodeverk. Hvilken kunnskap er viktig for dere?

Erfaring

ERFARING

Det å få erfaring gjennom spissede pilotprosjekter er engasjerende og viktig. Å teste ut, justere og deretter skalere gir helt avgjørende erfaring. Hvilken erfaring er viktig for dere?

Spør oss om innspill og råd

Hvilken metode, kunnskap og erfaring er viktig for dere - hva skal dere oppnå og hvorfor?

Videoene viser noen av våre prosjekter

vellykkede prosjekter og resultater er ofte avhengig av en forenklet tilnærming og gjennomføring

SPISSEDE PROSJEKTER – SPESIFIKKE RESULTATER

SMART VIRKSOMHET DESIGN

Vekst Program Design

Fra vårt første vekstprosjekt for snart 10 år siden til dagens Vekst Program Design har vi hjulpet mange virksomheter med spissede vekst prosjekter. Nøkkelen til suksess er å gjøre dette enkelt, spisset og finne vekst triggerne hos dere.

Trippelsamarbeid Design

Aldri før har det vært større muligheter for å ta ut veksteffekter i samarbeidet mellom marked, salg og produkt (konsulent & teknisk) enn nå. Alle virksomheter vi har jobbet med har tatt ut veksteffekter gjennom et slikt forbedret trepartssamarbeid.

Rådgiverprosess Design

Vi har om og om igjen blitt overrasket over vekstmulighetene, økt kundetilfredshet og styrket faglig kompetanse som et resultat av å designe bedre metodikk og prosess for rådgivere, konsulenter og teknikere.

HVA ER VIKTIG FOR DERE?

Smart Virksomhet Design

SMART VIRKSOMHET

Forbered og gjennomfør en 3 timers workshop med utvidet ledergruppe for å finne ut hvordan dere kan videreutvikle virksomhet gjennom prioriterte og spissede prosjekter.

Bedre resultater

Bedre resultater kommer ikke av seg selv. Nøkkelen er å finne de riktige områdene og så spisse, forenkle og gjennomføre med oppbygging av intern innsikt og kompetanse.

HVA HAR ANDRE VIRKSOMHETER GJORT?

Vi kan starte med et kort møte der dere ser hva andre virksomheter har gjort, hvorfor og hvordan, før dere vurderer hva dere skal gjøre videre.

Verdibudskap Design

Sammen med et av verdens største selskaper har vi utviklet et konsept for å bygge verdibudskap tuftet på Value Proposition Design, rådgiverprosess design og business case design. Mange selskaper har kjørt konseptet og kan dele sine erfaringer.

World Class Sales Design

Etter 10 år med prosjekter tuftet på Solution Selling, Challenger Sale, Value Proposition Design og salgsprosess design har vi sammen med noen av våre største norske og internasjonale kunder knekt koden for World Class Sales.

Smidig Go to Market Design

Vi har forenklet, spisset og tilpasset Business Model Canvas (BMC) til norske og nordiske forhold, med fokus på hva som skal til for å lykkes. I tillegg har vi gjort det samme med McKinsey sin Go to Market Model for å samkjøre den med BMC.

BLI MED I SPISSEDE NETTVERK OG FAGMILJØER

Klikk på logoene og få mer informasjon