ManagementMill & M studio er fagmiljøet for

OPTIMALISERING & SKALERING

HVOR HAR DERE DE STØRSTE MULIGHETENE?

BRUK VEIVISEREN

Start med å finne, simulere og prioritere, i all enkelhet. Diskuter deretter hva dere må gjøre for å ta ut maksimal effekt. Las ned OPTIMALISERINGS- OG SKALERINGSVEIVISEREN som er tuftet på +200 prosjekter kjørt for virksomheter i de fleste bransjer.

M studio 17

TA UT MAKSIMAL EFFEKT

KOM I GANG RASKT, ARBEID MED DET DERE HAR

Vi bruker erfaringene fra en rekke spissede optimaliserings- og skaleringsprosjekter, mange av disse ble først kjørt for partnere av Microsoft og for Microsoft selv, men etter hvert for alle virksomheter.

GenAI Test Studio

for å optimalisere og skalere

GenAI test Studio

Hvor har dere de største mulighetene i salg, produkt og marked, både hver for seg og sammen? Hvordan kan dere bruke de mest relevante GenAI løsningene for å lykkes? Klikk på knappen for mer info om GenAI Test Studio.

youtube-video-thumbnail
3-trinns rakettBRA!

Kjør enkle vekstrakett initiativer

Spissede og enkle vekstprosjekter som inspirerer, optimaliserer og skalerer med en gjennomføringstid på 1-3 måneder

Optimaliser og skaler i M studio

Radikal forenkling, optimalisering, digitalisering og skalering

I M Studio kan vi teste ut teknologi og metodeverk som dere vil vurderer å bruke. Vi tar med oss erfaring fra tilsvarende prosjekter og blander det med en engasjerende og inspirerende arbeidsmåte.

GJØR EN INNLEDENDE EVALUERING

young men and woman

EVALUERINGSMØTE PÅ 1 TIME

Vi diskuterer målene og mulighetene dere har, ser på relevant beste praksis for optimalisering og skalering med bruk av optimaliserings- og skaleringsveiviseren.

TIL TOPPEN AV SIDEN