VI ER LYSVERKET

ManagementMill eller LYSVERKET og MØLLA jobber tett på ledere og fagmiljøer som lever av tillit og kompetanse, men dør uten fornøyde kunder, vekst og skalering

VI BRUKER Mckinsey sin GTM MODELL FOR Å MANUELT SIMULERE VEKSTMULIGHETER

DETTE ER MØLLA FOR VEKST

For flere år siden var vi med på et europeisk vekstprosjekt for et av verdens største og mest kompetansetunge teknologiselskaper der vi brukte McKinsey sin Go-to-Market Model som metodeverk, nå flere år etter har vi utviklet modellen til å bli MØLLA FOR VEKST, brukt for å manuelt simulere vekstmuligheter og deretter bygge og gjennomføre vekstprosjekter på under 3 måneder. Dette er tannhjulene mellom strategien og operasjonen.

START KUNDENETTVERKET

Etter å ha bygget flere anerkjente fag-, leder-, toppleder- og styreledernettverk designet vi KUNDENETTVERKET, et Trusted Advisor konsept dere kan implementere for å styrke relasjonene og øke vekstmulighetene hos deres kunder, samtidig som dere beskytter dere mot konkurrentene

LADESTASJON FOR LEDERE DER STRATEGIEN FORSTERKES

2 DAGER PÅ LYSVERKET

Vår erfaring med selv å være toppledere og styreledere, samt drive toppleder- og styreledernettverk i offentlig og privat sektor, førte til at konseptet 2 DAGER PÅ LYSVERKET vokst frem og er nå en ladestasjon for ledergruppen der dere trekker pusten, ser det store bildet, forsterker strategien og samordner taktikken for å lykkes med målene.

BYGG TRUSTED ADVISOR PROGRAMMET

NÅR FAGFOLK BLIR KUNDENS RÅDGIVER EKSPLODERER MULIGHETENE

KJØR KRAFTVERKET

KRAFTVERKET fokuserer på hvordan salg, marked, produkt og ledere enkelt og stegvis kan lykkes i samarbeid med hverandre. Kraftverket er TURBINEN som hjelper dere å skape vekst, innovasjon og forbedring. I samarbeid med IT kan dere se på mulighetene som ligger i digital feedback loops.

youtube-video-thumbnail

2 TIMERS LYSVERKET LEDERMØTE

LEDERGRUPPENS PUSTEPAUSE OG FRIKVARTER FOR Å HEVE BLIKKET, DISKUTERE HVORDAN Å FORSTERKE STRATEGIEN OG TILFØRE ORGANISASJONEN MER ENERGI

VI LANSERER METODEVERKET

Metodeverket er et nytt banebrytende kompetanse- og fagmiljø med fokus på å skape resultater gjennom radikalt forenklede metodeverk og svært spennende og relevante Digital Badge sertifiseringer. Klikk på Metodeverket logoen nedenfor for å kommer til hjemmesiden.