Mølla ManagementMill

PRIORITER, PROSJEKTER OG IMPLEMENTER SPISSEDE INITIATIVER

SOM DERETTER KAN OPTIMALISERES OG SKALERES

Mølla ManagementMill

ManagementMill er mølla som hjelper dere å lykkes med spissede initiativer som for eksempel vekst på eksisterende kunder, synergi mellom salg- og marked, produktsjefer som Trusted Advisors, webinarer som gir resultater mens de pågår, storytelling for fagfolk som vil tettere på kundene, OKR modellen og ledere som inspirerer.

mm logo 2023
mm logo 2023

BRUK MØLLA FOR Å PRIORITERE

HVILKE SPISSEDE INITIATIVER?

Finne, vinne og spinne initiativer ved bruk av radikalt forenklede metodeverk bygget på internasjonalt beste praksis

bilde med kvinne i føring

FINNE OG PRIORITERE DE BESTE INITIATIVENE

møte med postit på glassrute

PROSJEKTERE OG IMPLEMENTERE INITIATIVENE

Møte og arbeidsgruppe

OPTIMALISERE INITIATIVENE OG DERETTER SKALERE

mm logo 2023

BRUK MØLLA FOR Å PROSJEKTERE

VERKTØYET SOM GIR DEG EN STOL VED KUNDENS BORD

youtube-video-thumbnail

Etter drøye 5 års erfaring med kundeprosesser og kundereiser bygget vi for 3 år siden et verktøy og et metodeverk tuftet på internasjonalt beste praksis som dere kan bruke sammen med kundene for å hjelpe de å lykkes med sine mål der dere kan gjøre en forskjell.

mm logo 2023

BRUK MØLLA FOR Å IMPLEMENTERE

Mølla ManagementMill og de 5 fagmiljøene

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å KOMME TIL FAGMILJØENE LEDERVERKET, PRODUKTVERKET, MARKEDSVERKET, SALGSVERKET OG HUBBEN METODEVERKET

MM Synergi Analysen

BRUK MØLLA FOR Å OPTIMALISERE

TENK STORT OG START SMÅTT MED PROSJEKT SMART VIRKSOMHET

Lysbilde5

GJØR ENKLE INITIATIV INNE I ØKOSYSTEMET FOR Å SKALERE

At alt henger sammen med alt gjør oss noen ganger blinde for alle mulighetene som ligger i det å tenke stort og starte smått. Det er ikke så mye som skal til for å gjøre betydelige forbedringer, i hvert fall på enkelte områder og da må dere finne ut hvilke områder det er.

mm logo 2023

BRUK MØLLA FOR Å SKALERE