ManagementMill

Kom i gang og start ut enkelt

realiser skalerbare muligheter og forsterk forretningsmodellen

youtube-video-thumbnail

M studio INNSIKT

M studio INNSIKT er en diskusjon og inspirasjon knyttet til vår erfaringer fra over 200 prosjekter. Vi ser på funnene og vurderer hvor dere har de største mulighetene.

M studio skalere & forsterke

erfaring fra over 200 prosjekter

kjøre prosjektet med støtter fra oss eller la oss kjøre prosjektet med støtte fra dere

GenAI for Marked x Salg x Produkt

Med en omfattende prosjekterfaring og en engasjerende måte å jobbe på hjelper vi dere å realiserer de største mulighetene dere har i GenAI for Marked x Salg x Produkt, både sammen og hver for seg.

Sammen med oss kan dere teste bruk av GenAI, bygge prosesser, kjøre hackathons, simulere og mye annet. M Studio er for dere som vil forbedre noe dere allerede har eller teste ut noe nytt som dere ønsker å bruke. Vi tar med oss erfaring fra over 200 prosjekter og blander det med en engasjerende og inspirerende måte å samarbeide på.

3-trinns rakettBRA!

3-TRINNS VEKSTRAKETT FOR MARKED, SALG OG PRODUKT

BRUK GENAI, METODEVERK OG M STUDIO FOR Å KOMME RASKT I GANG OG FÅ ERFARING.

Kom i gang og start ut enkelt

GenAI Test Studio

GenAI test Studio

Hvor har dere de største mulighetene i salg, produkt og marked, både hver for seg og sammen? Hvordan kan dere bruke de mest relevante GenAI løsningene for å lykkes? Ta kontakt for mer info om GenAI Test Studio.

youtube-video-thumbnail

M studio Go-to-Market

Kom i gang og start ut enkelt

møte med postit på glassrute

KJØR SPISSEDE GO-TO-MARKET PROSJEKTER

I 2024 tar vi med oss erfaringene fra en rekke spissede GO-TO-MARKET prosjekter for de tre fagområdene salg, marked og produkt. Flere av disse er kjørt for partnere av Microsoft og for Microsoft selv, med fokus på et kraftig forbedret samarbeid mellom de tre fagområdene for å skape vellykket skalering og forsterke forretningsmodellen.

Kom i gang og start ut enkelt

ta med kundene

Ta med noen av kundene dine til M studio. Når vi kombinerer et verdibudskap fra dere med våre konsept og prosesser får kundene en Trusted Advisor opplevelse som ofte skaper helt nye muligheter. Kom i gang og start ut enkelt.

KONTAKT OSS FOR MER INFO OM M STUDIO FOR KUNDER

Invalid Email
Invalid Number

Det startet med et møte i Seattle og så et pilotprosjekt i Europa

"For over 15 år siden ble vi invitert til Microsoft sitt hovedkontor i Redmond, Seattle, USA og spurt om vi ville være med på et pilotprosjekt som skulle hjelp deres partnere å vokse og skape synergier. En lang historie kort, vi ble med på piloten i Europa, en fantastisk erfaring som har ført til over 100 vekst- og utviklingsprosjekter."

Tom-Atle Herland, Managing Partner

Kom i gang og start ut enkelt

BYGG DERES EGET PRODUKTVERK, SALGSVERK ELLER METODEVERK

M studio for Produktverket

M studio for Salgsverket

metodeverket

M studio for Metodeverket

Realiser skalerbare muligheter og forsterk forretningsmodellen. Kom i gang og start ut enkelt.

TIL TOPPEN AV SIDEN