VI HJELPER VIRKSOMHETER Å BYGGE TAKTISK VIKTIGE TANNHJUL MELLOM STRATEGIEN OG OPERASJONEN

TAKTISKE VEIKART

TAKTISKE VERKTØY

TAKTISKE AKSJONER

TAKTISK VIKTIGE TANNHJUL

HVIS STRATEGIEN SKAL OPPNÅS MÅ OPERASJONEN LYKKES TAKTISK

lyspære med tannhjul 1

TAKTISKE VEIKART

Taktiske Veikart velges på bakgrunn av hva analysen har gitt dere av informasjon. Typisk vil et taktisk veikart beskrive veien dere må gå for å skape verdiene som strategien er avhengig av - på operasjonens premisser.

youtube-video-thumbnail
lyspære med tannhjul 1

TAKTISKE VERKTØY

Taktiske Verktøy velges på bakgrunn av det veikartet dere har bygget og den retningen den sender dere. Typisk vil et taktisk verktøy hjelpe dere operativt til å skape verdiene og forsterke ferdighetene for å oppnå strategien.

youtube-video-thumbnail
lyspære med tannhjul 1

TAKTISKE AKSJONER

Taktiske Aksjoner lages og gjennomføres på bakgrunn av veikartet og de verktøyene dere har valgt å bruke. Taktiske aksjoner må være målbare og sikre i praksis at de verdiene og ferdighetene dere har prioritert skapes og nås.

youtube-video-thumbnail

BYGG ET taktisk veikarT med tilhørende verktøy og aksjoner FOR å oppnå strategien

MANGLER DERE TANNHJUL MELLOM STRATEGIEN OG OPERASJONEN?

HVILKE TANNHJUL MÅ FORSTERKES?   HVILKE TANNHJUL MÅ BYGGES?

 
 

LAG EN ENKEL ANALYSE FOR Å FÅ OVERSIKTEN

youtube-video-thumbnail

LAG EN ENKEL ANALYSE FOR Å FÅ NØDVENDIG OVERSIKT